+ 1-888-787-5890  
   + 1-302-351-4405  
 
 
 
 

Essay/Term paper: Karakterer

Essay, term paper, research paper:  Argumentative Essays

Free essays available online are good but they will not follow the guidelines of your particular writing assignment. If you need a custom term paper on Argumentative Essays: Karakterer, you can hire a professional writer here to write you a high quality authentic essay. While free essays can be traced by Turnitin (plagiarism detection program), our custom written essays will pass any plagiarism test. Our writing service will save you time and grade.


Karakterer

Jeg har valgt å skrive denne stilen som en artikkel.

Hurra, jeg fikk karakteren M+.
Jeg fikk bare en G, hva kommer mamma og pappa til å si?
Å nei, jeg fikk en NG, til neste prøve må jeg skjerpe meg.

Karakterer, hvilket annet tema har skapt like mye diskusjon blant elever og i skoleverket de siste årene. Enkelte mener de er helt nødvendige for skolegangen, mens andre mener de ødelegger de unge. Karakterene hjelper til med å opprettholde den høye standarden norske skoler har, og hvis de uteblir vil kanskje standarden synke og norske ungdommer vil stille lavere på rangstigen over skolebarn i verden.

Karakterene kan være med på å hjelpe elevene og lærerne til å se hvor hver enkelt av elevene står i de forskjellige fagene. Uten karakterer kan lærerne støte på vanskeligheter når de skal vurdere elevene etter hver termin. De har ikke noen karakterer fra tidligere i terminen som grunnlag, og de må legge stor vekt på hvor gode elevene er muntlige og hvor aktive de er i timene. Uten karakterer i skoleverket vil det også kunne bli vanskeligere å vurdere elevene rettferdig.

Karakterene er også med på å motivere elevene og gi dem noe å se fram til gjennom et langt skoleår. Karakterene hjelper til slik at elevene står på hele året og ikke gjør det dårligere mot slutten. Men har man først fått et par dårlige karakterer, kan de ha motsatt virkning. Foreldrene må ha forståelse for barna deres, og ikke forvente toppkarakter hver gang. Hvis man skulle få en dårlig karakter, bør de oppmuntre og ikke kjefte.

Med karakterene blir de unge blir pålagt et voldsomt forventningspress, både overfor seg selv og foreldrene. Mange av elevene opplever karakterene som en stressfaktor, mister nattesøvnen og møter trøtte opp på skolen. Før en prøve kan mange av elevene være så nervøse at de rett og slett skulker. Hvis elevene får en dårlig karakter kan de bli veldig skuffet og miste lysten på videre skolegang.

Jeg husker selv en gang vi fikk en uventet lekseprøve i samfunnsfag. Jeg hadde ikke lest og fikk en dårlig karakter. Det føltes ut som om verden skulle gå under. Jeg hatet alt som hadde med skolen å gjøre og jeg hadde kun lyst til å slutte på skolen.

I fag som gym, musikk og heimkunnskap kan det ofte være vanskelig å gi karakterer. Elevene har som regel ikke så mange prøver i disse fagene, og det er vanskelig å gi karakterer på kroppsarbeid. En løsning på problemet kan være å avskaffe karakterene i disse fagene og heller vurdere elevene med «deltatt» eller «ikke deltatt»

Når man snakker om karakterer, kan man ikke glemme lærerne. Det er de som skal bestemme karakterene og det er ikke alltid like lett. Det er svært vanskelig å være helt rettferdig, og hvor strenge lærerne er varierer mye fra skole til skole.

Jeg tror at om prestasjonene til elevene fortsatt skal bli vurdert ved hjelp av karakterer, bør det lages et nytt system som er mer rettferdig og likt over hele landet.

 

Other sample model essays:

Portrayal of the character Edna Her foils Setting- feminist mvment, etc. Style Intended to help the reader understand the character of Edna her actual beliefs external/internal influences To...
much irony. The first irony detected is in the way that Louise reacts to the news of the death of her husband, Brently Mallard. Before Louise's reaction is revealed, Chopin alludes to how the wid...
Kate's soliloquy bring about a joyous conclusion to The Taming of the Shrew. The audience leaves the theatre with a pleasant feeling, glad that such a shrew could be tamed so well. Kate herself...
Argumentative Essays / Kathrine Hepburn
Katharine Hepburn Kathrine Hep, the winner of more acting awards than any other actress in history, is a very dynamic woman. She was born in Hartford Connecticut, on May 12, 1907. S...
Argumentative Essays / KEATS
McCurdy 1 Robert McCurdy Mr. McMichael English 202 KEATS John Keats suffered many hardships losing his family to tuberculosis, orphaned as a child and was " mastered and enslaved by a pining...
Argumentative Essays / Kid In Closet
Wolfgang knew about his father"s past. It wasn"t talked about much, but when it was, Wolfgang"s mouth would perspire saliva and he would swallow it with fear. His past scared him, scared him so muc...
Argumentative Essays / Killing For Sport
ENGLISH I . 1613 PAPER 7 KILLING FOR SPORT "Killing for Sport" by Joseph Wood Krutch is an opinionated work on the subject of hunting for sport. He uses rational appeals to press th...
British Literature / King Arthur The Legend
By the ninth century people all over were telling the fabulous tales and romances about Arthur and his kingdom. The common people heard them sung by bards, while in the court poets wrote differe...
King Lear / King Lear 2
Many themes are evident in King Lear, but perhaps one of the most prevalent relates to the theme of justice. Shakespeare has developed a tragedy that allows us to see man's decent into cha...
King Lear / King Lear 3
King Lear Essay The definition of tragedy in the Oxford dictionary is, "drama of elevated theme and diction and with unhappy ending; sad event, serious accident, calamity." However, the ap...
Experience with Dream Essay - Reliable and great customer service. Quality of work - High quality of work.
Browns Mills, New Jersey, United States
Dream Essay - Very reliable and great customer service. Encourage other to try their service. Writer 91463 - Provided a well written Annotated Bibliography with great deal of detail per the rubric.
Browns Mills, New Jersey, United States
it is always perfect
Frederick, Maryland, United States
The experience with Dream Essay is stress free. Service is excellent and forms various forms of communication all help with customer service. Dream Essay is customer oriented. Writer 17663 is absolutely excellent. This writer provides the highest quality of work possible.
Browns Mills, New Jersey, United States
Only competent & proven writers
Original writing — no plagiarism
Our papers are never resold or reused, period
Satisfaction guarantee — free unlimited revisions
Client-friendly money back guarantee
Total confidentiality & privacy
Guaranteed deadlines
Live Chat & 24/7 customer support
All academic and professional subjects
All difficulty levels
12pt Times New Roman font, double spaced, 1 inch margins
The fastest turnaround in the industry
Fully documented research — free bibliography guaranteed
Fax (additional info): 866-332-0244
Fax (additional info): 866-308-7123
Live Chat Support
Need order related assistance?—Click here to submit a inquiry
© Dreamessays.com. All Rights Reserved.
Dreamessays.com is the property of MEDIATECH LTD