+ 1-888-787-5890  
   + 1-213-471-2244  
 
 
 
 

Essay/Term paper: Konkurrence forhold på det britiske marked

Essay, term paper, research paper:  Business

Free essays available online are good but they will not follow the guidelines of your particular writing assignment. If you need a custom term paper on Business: Konkurrence Forhold På Det Britiske Marked, you can hire a professional writer here to write you a high quality authentic essay. While free essays can be traced by Turnitin (plagiarism detection program), our custom written essays will pass any plagiarism test. Our writing service will save you time and grade.


konkurrence forhold

De britiske konkurrence forhold adskiller sig ikke fra de danske i særlig stor grad. Man har i Storbritannien et liberalistisk syn på konkurrencen, dvs. man har fri konkurrence, hvor staten prøver at holde sig neutral og lade markedsøkonomien styre markedet.

Man har fra statens side i England afviklet en stor del af de offentlige virksomheder de senere år, dog kun dem der ikke har direkte indvirkning på velfærden i landet eller de brancher hvor der er tale om konkurrence forvridning.

Der er også et andet mindre problem, når man begår sig på det britiske marked, det er sproget. Man skal sørge for en engelsk brugsanvisning og etiket. Derudover skal man også have reklame brochurerne oversat hvis de overhovedet appellere til det Engelske marked.

Konkurrence mæssigt set bør man også bekymre sig om firmaskatter, britisk ehvervslovgivning eller ændring i valutakursen, som kan gøre det dyrere/billigere at benytte det britiske pund i handelssituationer. Et eksempel omkring den britiske lovgivning er at man har en form for forbrugerbeskyttelse - Office of Fair Trading - det blev oprettet for at beskytte forbrugeren imod prismanipulation og konkurrenceforvridning, dvs. situationer hvor en branche er domineret af at en bestemt virksomhed som har monopol. Der er tale om en monopolsituation i England det øjeblik et firma eller en person har en markedsandel på 25% af et bestemt markedsområde.

Salgsparametre

Man skal prøve at sælge sit produkt efter de mange salgsparametre, dvs. kvalitet, pris, service, levering osv. det er nemlig også disse ting briterne går op i. Salgsparameteret "kvalitet" er vigtigt, da det kan hjælpe firmaet med at få et bedre ansigt både udadtil og indadtil. Udadtil fordi man får positiv omtale af produktet af uafhængige medier, indadtil fordi man som medarbejder føler mere for sit arbejde, hvis det færdige resultat er af god kvalitet. Service er vigtig for virksomheden, for det kan sikre at kunderne vender tilbage til en, ved ekstraordinære indsatser kan man sikre sig et godt forhold til kunden. Levering er ligeledes vigtigt, især da "just in time" princippet er ved at blive mere udbredt, hvis man ikke levere til tiden, når kunden benytter det princip kan det få katastrofale følger. Derfor er det godt at levere til tiden for ens omdømme.
Et salgsparametre kunne også være kvalitetsstempler eller sikringssystemer, som ISO 9000 der er et certifikat for at virksomheden "holder hvad den lover" med hensyn til kvalitetsniveau, dog siger ISO 9000 ingenting om selve kvaliteten. Det inkludere også vejledning og måden man behandles på af virksomheden; ISO 9000 er naturligvis et internationalt anderkendt certifikat.

Etablering af datterselskab

Når man etablere et datterselskab i udlandet, er det vigtigt man opretholder en god kontakt med moderselskabet, fordi man skal kunne være handlekraftig, hvis man f.eks. får en stor ordre kan hurtigt få bekræftet af moderselskabet, at den er muligt at føre ud i livet. Forbindelsen er også vigtigt for at man ved nok om nye produkter, især hvis man kun har et handelsselskab i udlandet.

Ved nyetablering af et datterselskab, kan det være en fordel at starte med en handelsafdeling eller et handelskontor, fordi hvis man vil til at producere, kan det gå ud over ens gode omdømme, da man vil komme til at mangle erfarne medarbejdere i den nye virksomhed. Ellers skal man til at flyve sine specialister frem og tilbage imellem moderselskabet og datterselskabet, det er både stressende for medarbejderne og dyrt for firmaet. Ved produktion i udlandet skal man også investere en hel del penge i nye maskiner og bygninger


 

Other sample model essays:

Business / Labor Unions
Labor unions are groups or clubs of workers and employees who bond together to get good working conditions, fair pay, and fair hours for their labor. For example, in a newspaper, all the people ...
Business / Lee Iacocca
Lee Iacocca, born Lido Iacocca on October fifteenth 1924, was the son of an Italian immigrant named Nicola Iacocca. He had one sister named Antonette. The family lived in Allentown, Pennsylvania....
William Strauss Long Swings in the Exchange Rate and the Excess Returns Puzzle: The Role of Imperfect Knowledge The paper is a clear breath of "dirty" air in the sterile world of perfect f...
BACKGROUND In 1996, AT&T decided to split into three different companies. These new companies were the new AT&T, NCR, and Lucent Technologies. Lucent Technologies is one of the leading desi...
MACROECONOMIC OVERVIEW BY Steven Ricciardi Mr. Esposito Economics ...
Business / MAGLEV
MAGLEV CONSEQUENCES Magnetically levitated ground transportation, or "maglev," is an advanced mode of surface high speed transportation whereby a vehicle gliding above a guide track is suspen...
1. Explain and evaluate critically Malthus"s population theory. In 1798 Thomas Robert Malthus, a British clergyman and professor, wrote an essay showing the way to modern demography. In 1824 he...
SUMMARY Summary of the article by David Forman "BHP REVITALISES ITS GLOBAL MANAGEMENT," Business Review Weekly, April 17 1995, page 24-26. BHP is setting up the ...
Notes based on Managing Globalization in the age of Interdependence, published 1995 by Pfeiffer & Company, San Diego, CA. Introductory Quotation: "In Managing Globalization in the Age of In...
Managing the Transition from Maturity to Decline: Diamond Power Corporation This case study, prepared by Richard C. Scameborn, follows the Diamond Power Specialty Company from its humble beg...
it is always perfect
Frederick, Maryland, United States
The experience with Dream Essay is stress free. Service is excellent and forms various forms of communication all help with customer service. Dream Essay is customer oriented. Writer 17663 is absolutely excellent. This writer provides the highest quality of work possible.
Browns Mills, New Jersey, United States
Dream Essay is excellent. Writer 7135 is excellent. Met all requirements of the paper produce superb work. Thank you for your time and an excellent paper.
Browns Mills, New Jersey, United States
Writer 37301 is excellent produces assignments ahead of deadline which provides enough time for review and revisions, and the assignments are done according to rubrics. Excellent
Browns Mills, New Jersey, United States
Only competent & proven writers
Original writing — no plagiarism
Our papers are never resold or reused, period
Satisfaction guarantee — free unlimited revisions
Client-friendly money back guarantee
Total confidentiality & privacy
Guaranteed deadlines
Live Chat & 24/7 customer support
All academic and professional subjects
All difficulty levels
12pt Times New Roman font, double spaced, 1 inch margins
The fastest turnaround in the industry
Fully documented research — free bibliography guaranteed
Fax (additional info): 866-332-0244
Fax (additional info): 866-308-7123
Live Chat Support
Need order related assistance?—Click here to submit a inquiry
© Dreamessays.com. All Rights Reserved.
Dreamessays.com is the property of MEDIATECH LTD